Інтегральний рейтинг вступника

Офіційна інформація щодо правил прийому знаходиться тут: правила  правила на 5 курс

 

Розрахунок значення інтегрального рейтингу вступників в магістратуру здійснюється за наступною формулою:

RI = RA + 2Ф + І,      

де:

RA – академічний рейтинг студента; 

Ф – чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування 

І - чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови (тільки для вступників на програми магістерської підготовки). Чисельний еквівалент оцінки визначається за наступною шкалою:

  • A – 5 балів;
  • B – 4,5 балів;
  • C – 4 балів;
  • D – 3,5 балів;
  • E – 3 балів;
  • F – 0 балів, вступник виключається з конкурсного відбору.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника.

RA = RA + RT ,      де: RA – академічна складова, RT – складова творчих досягнень.

Академічна складова академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне всіх наявних в додатку до диплому оцінок (або їх чисельних еквівалентів згідно наведеної вище шкали). При цьому не враховуються результати дисциплін, атестованих (зарахованих) без оцінки.

Складова творчих досягнень академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень.

де: ri – ранг творчого досягнення (згідно з таблицею); ni – кількість творчих досягнень j-го рівня. 

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 3 (табл) 

Таблиця зі значеннями рангів творчих досягнень

Результати творчої роботи студента*

Рівень результативності та вагові коефіцієнти

Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об'єкт інтелектуальної власності.

Університетський
r1 = 0,5

Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об'єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування.

Всеукраїнський
r2 = 1

Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту.

Міжнародний
r3 = 2

1.* Враховуються лише друковані праці.

2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість.

3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями). 

Ви тут: Головна Абітурієнтам Підготовка магістрів Інтегральний рейтинг вступника