Інформація для людей з особливими потребами

Університет  створює  достатні  умови  щодо  реалізації права  на  освіту  для  осіб  з  особливими освітніми  проблемами.  Прийом  на  навчання  таких  осіб  здійснюється  відповідно  до  Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://pk.kpi.ua).  Для реалізації прав на освіту вказаних осіб  розроблено  Порядок  супроводу  (надання  допомоги)  осіб  з  інвалідністю  та  інших маломобільних  груп  населення  в  університеті  (Наказ  ректора  №  1-21  від  26.01.2018 http://document.kpi.ua/2018_1-21). Згідно Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського https://kpi.ua/statute, створення  необхідних  умов  для  здобуття  вищої  освіти  особами  з  особливими  освітніми потребами  відноситься  до  одного  з  головних  зобов’язань  Університету  (п.  1.17),  зокрема будівлі, споруди і приміщення Університету враховують потреби таких осіб, а якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну (п. 5.7). П.8.10 Положення  про  організацію  освітнього  процесу  в  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського (https://kpi.ua/regulations-8),  п.8.6  Правил  внутрішнього  розпорядку  (https://kpi.ua/admin-rule) роз’яснюють  процес  здобуття  особою  з  особливими  освітніми  потребами  якісної  освіти.  В університеті  діє  Положення  про  організацію  інклюзивного  навчання (https://document.kpi.ua/files/2020_7-175.pdf).  Платформа  дистанційного  навчання «Сікорський», Електронний Кампус  дають змогу задовольнити такі потреби. 


 

Ви тут: Головна Вступ Інформація для людей з особливими потребами