Методичні матеріали студентам та аспірантам кафедри

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

КАФЕДРИ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ 


Методичні матеріали для докторів філософії 


 Методичні вказівки до виконання атестаційних робіт студентів спеціальності 075 "Маркетинг": 


Методичні вказівки до проходження практики для студентів та аспірантів спеціальності 075 "Маркетинг": 


Методичні вказівки до виконання економічних частин дипломних робіт технічних спеціальностей НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського":


Методичні вказівки з виконання курсових робіт з дисциплін для студентів спеціальності 075 "Маркетинг"


Підручники та навчальні посібники з дисциплін кафедри: 


Авторське програмне забезпечення:


Авторські відеокурси:

 


Корисні матеріали: 

стандарт оформлення робіт 

стандарт оформлення бібліографічних посилань  


 

 

Ви тут: Головна Навчальний процес Методичні матеріали студентам та аспірантам