Міжнародні зв’язки

International relations


Важливу роль кафедра промислового маркетингу відводить розвитку міжнародних зв’язків. Розширення міжнародних контактів сприяє підвищенню рівня підготовки студентів, викладачів, наукових співробітників, стимулюванню наукового процесу, обміну досвідом, міжнародному обміну, інтеграції кафедри у світовий науково-освітній простір.

Особливого значення кафедра промислового маркетингу надає активності своїх студентів. Наші студенти представляли кафедру промислового маркетингу у багатьох країнах, а саме: Франції, Німеччині, Австрії, Португалії, Польщі, Естонії, Туреччині, Сербії, Болгарії, Фінляндії та ін.  


Кафедра плідно співпрацює з рядом зарубіжних установ та організацій, серед яких:

 • Alma Mater Studiorum – Universita’ Di Bologna (Італія);
 • Universita Degli Studi Di Catania – Університет Катанії (Італія);
 • School of Management, Sheffield University (Велика Британія)
 • Technische universitaet Kaiserslautern – Технічний університет Кайзерслаутерну (Німеччина);
 • Universite Pierre Mendes – Університет Пьєр-Мендес (Франція);
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Польща);
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Польща);
 • Czestochowa University of Technology (Польща);
 • Trakya University, Kesan (Туреччинна);
 • The University of Sussex (Великобританія);
 • Українсько-японський центр НТУУ «КПІ».

В межах співробітництва відбувається проведення семінарів та інших заходів, спрямованих на популяризацію та впровадження закордонних методів управління вітчизняними підприємствами. Цей цікавий та корисний обмін досвідом дає можливість проаналізувати відмінності у навчальному процесі та методах викладання бізнес-дисциплін у вищих технічних навчальних закладах України та світу, обмінятися думками стосовно різних підходів до викладання.


Кафедра активно співпрацює з міжнародними структурами в межах уінверситету, зокрема з Українсько-японським центром КПІ ім. Ігоря Сікорського. 


 Міжнародні проекти кафедри


1. Спільний проект Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» («Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та впровадження в Україні») №587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. Проект фінансується за підтримки Програми ERASMUS+ Європейського Союзу у відповідності до умов отриманого гранту Jean Monnet Fund. Академічний координатор зазначеного проекту – д.е.н., проф., професор кафедри промислового маркетингу Людмила Шульгіна.

У рамках реалізації проекту передбачено проведення тренінгів, круглих столів, форумів, конференції.

Тренінги “Гармонізація стандартів як основа запровадження європейських бізнес-моделей в Україні” (тренер – д.е.н., проф. Шульгіна Л.М.), у 2017 – 2020 рр. відбувалися двічі на рік. Слід відзначити суттєве розширення аудиторії слухачів тренінгів від першого до шостого «сезону». Крім уже традиційно присутніх студентів, аспірантів і викладачів більше, ніж 10-ти факультетів КПІ імені Ігоря Сікорського, кожного разу все більшим є представництво відомих київських вишів, серед яких: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Київський національний університет технологій та дизайну, КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» та ін.

Круглий стіл на тему«Академічне підприємництво та стартап активність студентів в умовах європейської інтеграції». Відповідно до програми проекту восени кожного року передбачене проведення круглого столу. Перший круглий стіл відбувся 25 жовтня 2017 р., другий – 30 жовтня 2018 р., третій – 18 листопада 2019 р. Завдяки ретельній підготовці заходу кожного разу замість запланованих 30 учасників реєструвалося більше 40, а на третьому – навіть більше 70. Були представники різних цільових груп – викладачі, дослідники, аспіранти, студенти, практики бізнесу. Під час заходу заслуховували виступи спікерів та відбувалися конструктивні дискусії щодо академічної мобільності та розвитку стартап активності студентів НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та інших ЗВО України. 

Форум з панельними дискусіями на тему «Трансфер європейської політики, стратегій та бізнес практики». Відповідно до програми виконання проекту передбачене проведення двох форумів. Перший форум відбувся 29 березня 2018 р., а другий – 29 березня 2019 р.

До вибору учасників були запропоновані панельні дискусії за такими напрямами: Сучасний вектор розвитку світової економіки в умовах глобальної нестабільності (Modern vector of world economy development in conditions of global instability); Інноваційно-інвестиційні процеси та міжнародне науково-технічне співробітництво (Innovative-investment processes and international scientific and technical cooperation); Тенденції розвитку міжнародного менеджменту, інновацій та логістики (Current trends in the development of international management, innovation and logistics); Проблеми розвитку людського капіталу та соціальної політики в процесах глобалізації (Problems of human development and social policy in globalization processes).

Актуальність обраних напрямів панельних дискусій забезпечила не лише широке представництво на форумі практиків бізнесу, викладачів, аспірантів, студентів із ВНЗ Києва та інших міст, а й високий рівень їх зацікавленості, про що засвідчила значна кількість запитань до доповідачів і гарячі обговорення виступів.


2. Горизонт 2020. Проект - UKRAINEUkraine Replication, Awareness and Innovation based on EGNSSCALLGALILEO-3-2014

 У  2015 – 2016 роках кафедра брала активну участь у реалізації міжнародного проекту в рамках програми Горизонт 2020. Проект - UKRAINE “Ukraine Replication, Awareness and Innovation based on EGNSS” (Відтворення потенціалу, підвищення обізнаності та впровадження інновацій в Україні на базі системи EGNSS) CALL GALILEO-3-2014 Реалізація потенціалу додатків на основі EGNSS через міжнародне співробітництво Напрям – промислове лідерство Тип – інноваційні проекти.  Проект мав за мету отримання максимальної користі від можливостей співробітництва, які відкрились завдяки підписанню угоди між Україною та ЄС у галузі глобальних супутникових навігаційних систем . Фахівці кафедри виконували аналітичний супровід проекти, проводячи маркетингове дослідження ринку України та забезпечували зв’язки з бізнесом в Україні для учасників проекту.


3. Проект в рамках Грантова угода Європейської Комісії №225546 SSH-CT-2008-225546-FRIDA

Грантова угода Європейської Комісії №225546 SSH-CT-2008-225546-FRIDA. Проект Fostering Regional Innovation and Development through Anchors and Networks в рамках 7 Рамкової  програми ЄС в Університеті Катанії (Італія). До міжнародного консорціуму  окрім НТУУ «КПІ» входять університети міст Болонья та Катанья (Італія), Гренобля (Франція), Катовіц (Польща), Брайтону (Велика Британія), Мангайму (ФРН). Звіт: The transformation o f Ukrainian aircraft building through the improvement of business network cooperation.


Науково-творчі і ділові зарубіжні відрядження викладачів кафедри та участь в міжнародних конференціях


 •  23-24 квітня 2020 професор кафедри Л.М. Шульгіна виконувала функції члена наукового комітету міжнародної наукової конференції – 3rd International Scientific Conference „Contemporary Issues in Theory and Practice in Management”, Czestochowa University of Technology, Poland.
 • У січні 2020 доцент кафедри Н.Л. Писаренко представляла Україну в складі Міжнародного професійного журі конкурсу "Бренд року" в Мінську, Білорусь. Пані Наталія є членом такого журі з 2000 року, а в 2003-2007 роках очолювала Міжнародне професійне журі. Цей конкурс - єдиний професійний конкурс у сфері маркетингу в республіці Білорусь. Його мета – оцінка маркетингових робіт провідних білоруських та міжнародних компаній, що працюють на ринку Білорусі щодо ефективності їх роботи, здатності досягти поставлені цілі.
 • 27 червня 2019 р. професор кафедри Л.М. Шульгіна як член наукового комітету взяла участь у міжнародній конференції – V Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa Naukowa: Dylematy Badań Naukowych w Różnych Dziedzinach Nauki; Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie, Polska.
 • 11 червня 2019 року професор кафедри Л.М. Шульгіна взяла участь як член наукового комітету 1st Scientific Conference „Interdyscyplinarność w Zarządzaniu Organizacją w XXI wieku”, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, Poland.

 • Доцент кафедри Н.В. Юдіна бере активну участь в процесі міжнародної сертифікації - Міжнародна сертифікація зварювальників: підготовка (підвищення кваліфікації) фахівців зварювального виробництва за програмами Міжнародного Інституту Зварювання ІАВ-252; ІАВ -141: Міжнародний інженер (технолог, спеціаліст, інспектор), що проводить НАН України, Міжгалузевий учбово-атестаційний центр Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона спільно з Міжнародним Інститутом Зварювання. Країни учасники - Україна - виконавець. Країни учасниці: Канада, США. Китай, Ізраїль, Латвія, Литва, Естонія, Білорусь, Казахстан, ін.
 • У 2018 році Н.В. Юдіна взяла участь у Міждисциплінарній міжнародній конференції "Scientific Thought of Information Era: Achievements, Challenges, Priorities". Multidisciplinary International Scientific and Practical Conference
 • У 2018-2020 роках співробітники кафедри брали участь в низці міжнародних конференцій. Зокрема:
 • Þ       “Digital transformation readiness:challenges and opportunities for Ukrainian busines” research by Digital Transformation Institute and ventures of Western NIS Enterprise Fund;
 • Þ      "Scientific Thought of Information Era: Achievements, Challenges, Priorities". Multidisciplinary International Scientific and Practical Conference;
 • Þ      ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки»;
 • Þ      International Conference on European Integration 2018; місце проведення –Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava; дата проведення – жовтень 2018 (Шульгіна Л.);
 • Þ      The 4th International Conference on European Integration, ICEI 2018, Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of European Integration, May, 2018, Ostrava, Czech Republic (Shulgina L.);
 • Þ      Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo konsumenta – ujęcie holistyczne”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 23 września 2019. (Szulgina L.).
 • Þ      The 5th International Conference on European Integration, ICEI 2020, Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of European Integration, May, 2020, Ostrava, Czech Republic (Shulgina L.).

На основі проведених спільно із зарубіжними партнерами досліджень викладачі кафедри промислового маркетингу взяли участь упублікації розділів монографій, а також наукових статей у закордонних фахових виданнях:

 •  Шульгина Л., Клишинский Я. К вопросу о формировании системы  маркетинга сотрудничества в контексте системного подхода // Розділ у монографії «Wielowyiarowość Zarządzania XXI wieku» / Red naukowa M. Jakubiec, A. Barcik / Wydawnictwo naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej; 2018; 222-243 (333).
 • Shulgina L., Okreglicka M. The entrepreneurial orientation of university students in Ukraine and Poland through the prism of developing educational standards // Chapter 3.1 in Monografia “Academic Entrepreneur-ship in International Context: the Visegrad Countries' Perspective”, Redakcja naukowa K. Zyminkowska, Wydawnictwo naukowe PWN, 2019, 112-128, 138.  https://ksiegarnia.pwn.pl/Academic-Entrepreneurship-in-International-Context-the-Visegrad-Countries-Perspective,802700366,p.html
 • Szulgina L. Rozdział 7.Metodyczne narzędzia kreowania bezpiecznych usług turystycznych w kontekście harmonizacji standardów na Ukrainie i UE // w: Bezpieczeństwo konsumentów na rynku usług finansowych i społecznych, red. nauk. Rafał Kasprzak, Adrian Lubowiecki-Vikuk, Warszawa 2020, s. 81-92.
  • В 2018 році доцент Н.В. Юдіна розробила та видала підручник англійською мовою - Standard Management Systems Quality Management  - Підручник англійською мовою, Гриф Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 11 від 10.12.2018
  • Shulgina L., Okreglicka M. Standards for a Responsible Management Education in Ukraine as a Determinant of Sustainable Development Intensification // AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2018Vydavateľstvo EKONÓM Bratislava 2018, рр. 815-824, Available at: https://appsconf.files.wordpress.com/2018/11/apps2018.pdf?fbclid=IwAR20cj56cJXbCzog3vk0sGS860kly_71E6GzniSl4idUcH3NFranZm_62dU
  • Shulgina L., Zhaldak H. Standards: Ukrainian Rea-lities and European Require-ments (Economic Context) // Global Scientific E-Journal “International Marketing and Management of Innovations”, 2019, No1, ISSN 2451-1668, Available at: www.IMMI.ath.bielsko.pl
  • Szulgina L. Perspektywy wprowadzenia i praktyki dotrzymania standardów marketingowych w Ukrainie i UE // Marketing i Rynek, 2017, №7, S. 657-670.
  • Shulgina L., Lemanska-Majdzik A. Marketing audit as a basis for real estate projects brand development // Contemporary issues in theory and practice of management, 2018, Czestochowa, №2, pp. 575-582.

У 2006–2020 рр. викладачі кафедри брали участь у конференціях факультету управління бізнесом Вільнюського технічного університету імені Гедімінаса (Литва) та Університету Сілезії м. Чорзов (Польща); інженерно-економічного факультету Ризького технічного університету (Латвія), Каунаського технологічного університету (Литва), Таллінського технічного університету (Естонія).


Членство у редакційних колегіях зарубіжних наукових фахових видань:

 1. Член редколегії наукового журналу «Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 5. Экономика. Социология. Биология». (Шульгіна Л.)
 2. Член редколегії наукового журналу «Global Scientific E-JournalInternational Marketing and Management of Innovations». http://immi.ath.bielsko.pl   http://www.immi.ath.bielsko.pl/ (Шульгіна Л.)

Рецензування праць зарубіжних науковців:

Проф. Л.М. Шульгіна виступила рецензентом монографії  „Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w dobie dynamiki technologicznej”,  Redakcja naukowa Małgorzata Okręglicka, Anna Korombel, Anna Lemańska-Majdzik, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2019, ISBN 978-83-7193-711-8

рецензування статті; Syrkiewicz-Swiatla M.; Prospects for the Use of Social Media Marketing Instruments in Health Promotion by Polish Marshal Offices; Magazine “Frontiers”. 

 


Лекції в університетах інших країн:

7 – 11 жовтня 2019 р. д.е.н., професор Л.М. Шульгіна взяла участь у Міжнародному тижні, що проходив на економічному факультеті Технічного університету в Остраві (The 10th International Week 2019 at the Faculty of Economics). У ході цього заходу проф. Л.М. Шульгіна прочитала курс лекцій  на тему “Peculiarities and Prospects of Ukrainian with the EU Standards Harmonization“ («Особливості та перспективи гармонізації стандартів України зі стандартами ЄС»), який був підготовлений нею у рамках реалізації проекту «Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та імплементація в Україні» – № 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE.

 

 • У листопаді 2018 року, доц. Н.Л. Писаренко прочитала лекцію бакалаврам та магістрам спеціальності «International marketing» School of Management, Sheffield University (Велика Британія) в рамках модуля “Global marketing” на тему “Ukraine. Country and market review. Key industries and cases”

 •  З 2015 року доцент кафедри Н.Л. Писаренко проводить дослідницький проект «Businesses as mediators of activism. Theorising the role and motives of organisations for engaging with consumption activism» спільно з Dr Eva Kipnis, School of Management, Sheffield University (Велика Британія), за підсумками якого у 2016 році була здійснена доповідь на міжнародній конференції Macromarketing conference – Dublin. Ireland на тему «Consumer or consumption activism? Theorising the role and motives of organisations in mediating consumer activism in a political conflict zone: early findings from Ukraine»  
 • У 2018 році за підсумками дослідження було проведено семінар для професорсько-викладацького складу School of Management, Sheffield University (Велика Британія), де було обговорено попередні результати та уточнено подальший план досліджень.Також у 2018 році у рамках візиту до School of Management, Sheffield University (Велика Британія), доцент Н.Л. Писаренко обговорила із завідувачами кафедр, керівниками дослідницьких центів та відділу з міжнародної кооперації університету перспективі співпраці з кафедрою маркетингу «КПІ імені Ігоря Сікорського» в сфері досліджень та перспектив отримання студентами подвійного диплому.
 • Також ряд викладачів кафедри викладають дисципліни англійською мовою для іноземних студентів, зокрема, доцент Наталія Юдіна  - History of Economics and Economic Thought, Marketing, International Insurance; професор Людмила Шульгіна – Standards of the European Union, Management Public Procurement.
 •  З 2015 року здійснюється співпраця  кафедри з Higher Colleges of Technology (Об'єднані Арабські Емірати та НТУУ «КПІ», Україна в межах наукових публікацій у збірнику наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління» та у збірнику наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ», підготовки кейсів та доповідей на конференціях. Координатор з боку HCT - випускник кафедри промислового маркетингу к.е.н. Співаковський С.В. Координатор з боку НТУУ «КПІ»: к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу Стадніченко В.В.
 • У 2018 році доцент кафедри Н.В. Язвінська брала участь у шостій міжнародній науковій конференції «Украин-Болгария – Европейский союз. Современное состояние и перспективы». 

Академічна мобільність студентів 

Солнцев Михайло Ігорович, студент групи УМ-91мп (1 курс магістратури) виграв грант за програмою Еразмус+ до Єнського університету імені Фрідріха Шиллера (Friedrich-Schiller-Universität Jena) у Німеччині. Період навчання з 1.04.2020 по 30.09.2020 на факультеті економіки та бізнес-адміністрування.  


Міжнародне підвищення кваліфікації

Також викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію, в тому числі і за рахунок міжнародних стажування, та навчання на програмах провідних університетів світу.

 • В 2019 році студенти і викладачі кафедри брали активну участь в освітньо-практичних заходах, що проводиться компанією L'Oreal  - BRENDSTORM 2019 та Professors' Day 2019
 • У січні-лютому 2019 році доц Н.Л. Писаренко пройшла навчання за програмою «Digital marketing: customer engagement, social media, planning & analytics», Columbian Business school, Executive education (США) та Emeritus Institute of Management (Сінгапур). а в 2020 році закінчує навчання на програмі "Data science", Harvard University

  

 • У квітні 2018 році Т.В Царьова пройшла стажування у Higher School of Social and Economic in Przeworsk.
 • У 2010 р. проф. О.С. Солнцев відвідали семінар учасників Консорціуму, який виконує міжнародний проект Fostering Regional Innovation and Development through Anchors and Networks в рамках 7 Рамкової  програми ЄС в Університеті Катанії (Італія).
 • Доц. Н.В. Язвінська перебувала з робочим візитом в Японській агенції міжнародного співробітництва м. Токіо (Японія); доц. Н.Г. Салухіна перебувала з робочим візитом в Економічній академії Катовіце (Польща), в рамках якого відбулося підписання угоди про співробітництво цього ВНЗ з кафедрою промислового маркетингу НТУУ «КПІ».
 • У квітні 2010 р. ст. викладач Т.В. Співаковська у рамках шведсько-української програми обміну викладачами The Exchange Programme Linnaeus-Palme відвідала Стокгольмський Королівський технологічний інститут «КТН» (Швеція). Протягом трьох тижнів вона читала шведським студентам курси лекцій з міжнародного промислового маркетингу. Крім лекцій для студентів, Т.В Співаковська провела кілька семінарів та презентацій для викладачів і аспірантів. Під час візиту відбулася також зустріч українських викладачів з лідерами студентської ради «КТН», протягом якої обговорювалися різні аспекти студентського життя в обох закладах та можливості, які надаються іноземним студентам.
 • У 2009 році зав. каф. проф. Солнцев С.О., доц. Зозульов О.В.,доц. Каніщенко О.Л.,  ст. викл. Співаковська Т.В. прошли майстер-клас гуру маркетингу світового рівня доктора Филипа Котлера, який проводився у Києві.  


 • У 2002 р. викладач кафедри Т.В. Співаковська стала переможцем програми розвитку молодих викладачів JFDP (Junior Faculty Development Program) відділу навчальних та культурних справ Державного департаменту США, отримала стипендію уряду США і в 2002–2003 рр. проходила стажування в університетах Річмонду (Robins School of Business, University of Richmond), Hofstra University (Frank Zarb School of Business) та практику в компанії з маркетингових досліджень CGC Corporation (New York).

Підготовка фахівців для зарубіжних країн

Починаючи з 2005 р. освіту на базі кафедри промислового маркетингу здобувають студенти й аспіранти з 11 країн, зокрема Китайської Народної Республіки, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Ірану, Йорданії, Туреччини, Туркменістану, Грузії, Росії, Білорусії, Узбекистану, Республіки Конго тощо.

За цей період кафедрою було випущено: 1 спеціаліст (Грузія), 4 магістри (Китай, Росія), 1 кандидата наук (Іран).

У вересні 2009 р. громадянин Ірану Фархад Паранд захистив кандидатську дисертацію (керівник – доц. Каніщенко О.Л.). На основі наукових розробок була видана монографія «Маркетинговое обеспечение торгово-экономического сотрудничества между Ираном и Украиной».

     
     

 

Ви тут: Головна Наукова діяльність Міжнародна наукова діяльність