НТСА


Наукове товариство студентів та аспірантів 


Наукове товариство студентів та аспірантів — це громадська організація Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», заснована в 1998 році. НТСА дає можливість кожному студенту й молодому вченому розширити коло власних інтересів та отримати нові знання.

Нині НТСА є однією з найбільш успішних молодіжних організацій у Києві. Цільова аудиторія НТСА — активні молоді люди, які прагнуть реалізувати свій інтелектуальний потенціал, встановлюють високі стандарти в будь-якому виді діяльності, бажають досягти найкращого результату.

НТСА — це команда молодих цілеспрямованих людей, яка створює творче наукове середовище через реалізацію успішних проектів, орієнтованих на підтримку наукоємних ідей, інновацій та обмін знаннями. Проекти НТСА направлені на активних людей, зацікавлених в отриманні, обміні та створенні нових знань та технології в КПІ, Україні та світі.

Одним з важливих напрямків діяльності НТСА факультету менеджменту та маркетингу є інформування про різні наукові та освітні проекти в Україні та світі.

За активної підтримка НТСА ФММ на факультеті щорічно проводяться шість конференцій: 

  • «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» на базі кафедри економіки та підприємництва; 
  • «Моделювання та прогнозування економічних процесів» на базі кафедри математичного моделювання економічних систем; 
  • «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» на базі кафедри міжнародної економіки; 
  • «В2В Маркетинг» на базі кафедри промислового маркетингу; 
  • «Сучасні підходи до управління підприємством» на базі кафедри менеджменту 
  • «Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління».

Організатором останньої є безпосередньо НТСА ФММ.

НТСА підтримує та прагне налагодити нові контакти з представниками бізнесу в Україні, СНД та Європі. На сьогодні партнерську підтримку НТСА надають такі великі українські та міжнародні компанії як Microsoft, Siemens, MacHouse, Unilever, S&T, Kraft та інші.

НТСА ФММ має зовнішні зв’язки з такими компаніями, як: «Оболонь», «САН ІнБев Україна», “JIC Consulting”, «Украинская техническая газета», «Экономические известия» тощо.


Детальна інформація про організаційну структуру  та заходи і контакти 


Більше інформації про наукові заходи для студентів кафедри: