Наукова діяльність

Кафедра промислового маркетингу активно співпрацює з промисловими підприємствами міста Києва і України як на рівні апробації та упровадження результатів наукових розробок, дисертаційних досліджень, так і виконання на замовлення  конкретних підприємств дипломних робіт студентів, що підтверджено актами про впровадження.

Наукове співробітництво кафедри промислового маркетингу підтверджено договорами з наступними підприємствами та організаціями: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, керівники – проф. Солнцев С.О., доц. Кубишина Н.С.; ТД «Санітарний щит України», керівник – проф. Солнцев С.О.; ТОВ «РЕХАУ», керівник – Кубишина Н.С.; компанія «КВІН-СВІГ», керівник – доц. Кубишина Н.С.; компанія «Фольмгаут», керівник – проф. Зозульов О.В.; мережа аптечних супермаркетів «Віталюкс», керівник – Кубишина Н.С.; ВАТ «Комбінат Будіндустрія», керівник – Гребньов Г.М. тощо. 

Наукова робота на кафедрі промислового маркетингу протягом 2006–2016 рр. проводилась у наступних  напрямах:

  • Міжнародна наукова тематика: грантова угода Комісії Європейського Економічного Співтовариства (№225546 SSH-CT-2008-225546-FRIDA, 7 Рамкова програма ЕС) та Горизонт-2020 (ЕС);
  • проведення наукових досліджень у межах виконання наукової тематики: «Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств» (№ 0107U002356), «Маркетингове забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах глобалізації» (№ 0109U005484),  «Маркетинг науково-технічної продукції підприємств машинобудівного, паливно-енергетично, нафтохімічного комплексів та підприємств поліграфії на промисловому ринку» (№ 0113U006454), «Стратегічне маркетингове управління підприємствами в умовах турбулентного середовища» (№ 0113U006455 ).
  • наукові дослідження під час написання кандидатських дисертацій: аспірантура, підготовка кандидатських дисертацій здобувачами, самостійна робота науково-педагогічних працівників факультету над кандидатськими дисертаціями;
  • публікація результатів досліджень у фахових та науково-популярних виданнях України та зарубіжжя;
  • наукові дискусії під час проведення науково-практичних конференцій;
  • наукова робота студентів (кафедральні тематичні конференції, друк наукових статей);
  • робота наукових студентських гуртків.

Основні напрями інноваційних розробок студентів кафедри передбачають активну участь у роботі НTСА НТУУ «КПІ», співпраці з науковим парком «Київська Політехніка» під керівництвом проф. Солнцева С. О., проф. Зозульова О.В. та доц. Кубишиної Н.С. Окрім цього, студенти кафедри, що пишуть магістерські, бакалаврські роботи та роботи спеціаліста, також залучені до виконання бюджетної чи іншої наукової тематики.

Ви тут: Головна Наукова діяльність