Наукова діяльність

 


Наукове співробітництво кафедри промислового маркетингу підтверджено договорами з наступними підприємствами та організаціями: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, керівники – проф. Солнцев С.О., доц. Кубишина Н.С.; ТД «Санітарний щит України», керівник – проф. Солнцев С.О.; ТОВ «РЕХАУ», керівник – Кубишина Н.С.; компанія «КВІН-СВІГ», керівник – доц. Кубишина Н.С.; компанія «Фольмгаут», керівник – проф. Зозульов О.В.; мережа аптечних супермаркетів «Віталюкс», керівник – Кубишина Н.С. тощо. 


Наукова робота на кафедрі промислового маркетингу: 

  • Міжнародна наукова тематика: грантова угода Комісії Європейського Економічного Співтовариства (№225546 SSH-CT-2008-225546-FRIDA, 7 Рамкова програма ЕС) та Горизонт-2020 (ЕС);
  • проведення наукових досліджень у межах виконання наукової тематики: «Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств» ( 0107U002356 ), «Маркетингове забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах глобалізації» ( 0109U005484 ), «Маркетингова інноваційна політика промислових підприємств» ( 0110U007960 ), «Маркетинг послуг на промисловому ринку» ( 0110U007961 ), «Управління маркетинговою діяльністю на виробничо-промислових підприємствах України» ( 0110U007962 ), «Маркетинг науково-технічної продукції підприємств машинобудівного, паливно-енергетично, нафтохімічного комплексів та підприємств поліграфії на промисловому ринку» ( 0113U006454 ), «Стратегічне маркетингове управління підприємствами в умовах турбулентного середовища» ( 0113U006455 ), «Маркетинг стартап-проектів» ( 0117U004911 ),  "Маркетинг в епоху невизначеності та цифрової трансформації суспільства та бізнесу" (0121U114175).
  • наукові дослідження під час написання кандидатських дисертацій: аспірантура, підготовка кандидатських дисертацій здобувачами, самостійна робота науково-педагогічних працівників факультету над кандидатськими дисертаціями;
  • публікація результатів досліджень у фахових та науково-популярних виданнях України та зарубіжжя;
  • наукові дискусії під час проведення науково-практичних конференцій;
  • наукова робота студентів (кафедральні тематичні конференції, друк наукових статей);
  • робота наукових студентських гуртків.

Основні напрями інноваційних розробок студентів кафедри передбачають активну участь у роботі НTСА НТУУ «КПІ», співпраці з науковим парком «Київська Політехніка» під керівництвом проф. Солнцева С. О., проф. Зозульова О.В. та доц. Кубишиної Н.С. Окрім цього, студенти кафедри, що пишуть магістерські, бакалаврські роботи та роботи спеціаліста, також залучені до виконання бюджетної чи іншої наукової тематики.


 Наукова школа кафедри 

Парадигма промислового маркетингу та маркетингових досліджень науково-технічної продукції в умовах глобалізації

Науковий керівник школи: з 2003 року очолює доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедри промислового маркетингу Солнцев Сергій Олексійович. Заснована у 1992 р. доктором економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки Старостіною Аллою Олексіївною. Галузь науки: економіка, маркетинг. Характер досліджень: фундаментальні, прикладні. У діяльності школи приймали участь: 3 доктори наук, 4 професори, 19 кандидатів наук. 
 

 

 

Ви тут: Головна Наукова діяльність