Перелік документів для вступу

Офіційні умови та правила вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського


Корисна інформація для вступників на перший курс


Інформація для вступників 2019 року 


Перелік документів для вступу на перший курс:

1. Заява про вступ до університету. Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до НТУУ «КПІ» (далі — заява). В заяві вступники вказують спеціальність (наприклад, 075 Маркетинг), факультет (ФММ) із зазначенням пріоритетності, форму навчання та інші дані, необхідні для реєстрації вступника. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього - оригінали.

3. Сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) - оригінал:

  • Українська мова та література (не менше 100 балів);
  • Математика – не менше 125 балів за умови, що Географія або Іноземна мова – не менше 100 балів;
  • Географія або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

5. Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування. 

Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НТУУ «КПІ» мають особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.