Інформація для вступників

До уваги вступників!

Підготовка фахівців на кафедрі промислового маркетингу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів – за державним замовленням. Особи, які отримали на вступних випробуваннях позитивні оцінки, але не пройшли за конкурсом на місця бюджетного фінансування, можуть навчатися на підставі договору з компенсацією вартості навчання за рахунок фізичних або юридичних осіб.

Кафедра промислового маркетингу готує: 

Також проводиться навчання за програмою "Друга вища освіта" через інститут післядипломної освіти. Більше про це за посиланням - http://ipo.kpi.ua/ua/perepidgotovka/marketing.html

Підготовка студентів кафедри здійснюється за такими формами навчання:

  • денна (стаціонар);
  • заочна (без відриву від виробництва);

Військовозобов’язані можуть отримати військову підготовку та офіцерське звання. Іногороднім надається гуртожиток.

Відбіркова комісія ФММ працює у складі приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського за адресою: Київ, проспект Перемоги 37, 7 корпус 120 аудиторія. Телефон гарячої лінії: +38 (096) 318-06-65


 Інформація для вступників 2018 року 


 

З правилами прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ви можете ознайомитися на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського http://pk.kpi.ua/

За графіком роботи приймальної комісії (http://kpi.ua/work) кожний абітурієнт особисто надає до відбіркової комісії факультету менеджменту та маркетингу документи за переліком.


Корисна інформація для вступників на перший курс


МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: Facebook  YouTube  Instagram

 Про кафедру промислового маркетингу та її випускників

  Інфографіка вступників кафедри промислового маркетингу НТУУ "КПІ" 

 Як вступити на маркетинг в КПІ? (відео)

Студентське життя (відео) Студентське життя (Instagram)

Чому студенти обирають маркетинг? (відео 1)

Чому студенти обирають маркетинг? (відео 2) 

 Студенти на заняттях  


 Перелік спеціальностей набору 2018 року:


Бакалаври: 075 - Маркетинг, спеціалізація (освітня програма): "Промисловий маркетинг"

Кафедра промислового маркетингу НТУУ «КПІ» провідна кафедра в Україні з підготовки фахівців для підприємств, що працюють на промисловому ринку (промислово-виробничих підприємств, реселерів, фінансових  установ, консалтингових та дослідницьких компаній тощо) – проводить підготовку бакалаврів з маркетингу. Тривалість навчання - 4 роки за бюджетним та іншими формами фінансування.

Кафедра промислового маркетингу одна з перших в Україні почала підготовку професійних фахівців з маркетингу (ще з 1992 року) і сьогодні є одним із лідерів за незалежними рейтингами роботодавців та рейтингами рекрутингових агенцій, що обумовлює традиційно високий попит на випускників кафедри. Дисципліни, що викладаються на кафедрі, читаються провідними українськими фахівцями в галузі маркетингу, професорами та доцентами. Студенти кафедри є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських та наукових робіт.

Особливість підготовки бакалаврів на кафедрі полягає в залученні студентів до співпраці з бізнесом, а саме- окрім таких всесвітньовідомих форм підготовки, як, наприклад, кейс-завдання, студенти кафедри з першого курсу починають виконувати завдання по реальних підприємствах України, що надає їм досвід поєднання як теоретичних знань, так і практичних навичок із самого початку навчання. Інша важлива складова - окрім традиційно сильної економічної підготовки, кафедрою задіяно науково-технічний потенціал НТУУ КПІ, що робить унікальними випускників кафедри для промислового ринку.

Підготовка студентів здійснюється з використанням як світового, так і унікального вітчизняного досвіду маркетингової діяльності, найновіших теоретичних та практичних напрацювань в галузі маркетингу, отриманих фахівцями в межах власної наукової школи кафедри, досвіду, отриманого викладачами під час практичної та консалтингової діяльності в Україні та закордоном. Бакалаври кафедри, окрім обов’язкових дисциплін, слухають оригінальні курси з теорії та практики маркетингової діяльності, актуальні для сьогодення (діджитал-маркетинг, Інтернет-маркетинг, трейд-маркетинг, аналіз даних в маркетингу тощо).

Студенти кафедри мають можливість проходження стажування під час навчання у європейських університетах-партнерах за міжнародними та міжурядовими програмами обміну студентів, проходять практику на провідних підприємствах України.

  


 

Бакалаври: 051 - Економіка, спеціалізація (освітня програма): «Бізнес-аналітика»

Кафедра промислового маркетингу готує бакалаврів, вкрай затребуваних на сьогодні ринком фахівців з бізнес-аналітики, поєднуючи підготовку з економіки, маркетингу та прикладної статистики. Тривалість навчання - 4 навчальні роки. Форма фінансування – контрактна, за кошти фізичної або юридичної особи.

Студенти кафедри отримують навички з професійного володіння сучасними пакетами прикладних програм, таких як SPSS, Statistica, R-програмування тощо. Вивчаються сучасні методи статистичної обробки інформації у межах дисциплін: економіко-математичні методи та моделі; маркетинг; статистика ринків; статистичне моделювання і прогнозування; дослідження кон’юнктури ринків; економічна статистика; маркетинговий аудит; бізнес-планування; методи і моделі прийняття рішень; галузеве ціноутворення тощо. Отримують знання з цифрового маркетингу (digital marketing), збору та аналізу інформації в Інтернет-просторі.

Студенти, що навчаються за вказаною спеціалізацією, отримують знання з аналізу та прогнозування ринків, оцінювання бізнесів, Machine Learning, Business Intelligence, робота з BigData, DataMining, аналізу та візуалізації даних тощо.

Бізнес-аналітик готується для виконання таких функцій: дослідження ринку на рівні підприємства та галузі в цілому, маркетинговий статистичний аналіз внутрішніх та зарубіжних ринків, статистичне обґрунтування і прогнозування ринкових тенденцій з метою прийняття оптимальних управлінських рішень підприємством, аналіз та планування їх економічної діяльності на внутрішніх та зарубіжних ринках, управління системою маркетингової інформації, прийняття рішень стосовно стратегій управління портфелями продуктів, брендів та клієнтів компанії, оцінювання портфелів бізнесів тощо.

Ви тут: Головна Абітурієнтам Підготовка бакалаврів Інформація для вступників