Загальна інформація

До уваги вступників!

Підготовка фахівців на кафедрі промислового маркетингу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України – за державним замовленням. Особи, які отримали на вступних випробуваннях позитивні оцінки, але не пройшли за конкурсом на місця бюджетного фінансування, можуть навчатися на підставі договору з компенсацією вартості навчання за рахунок фізичних або юридичних осіб.

Кафедра промислового маркетингу готує: 

  • бакалаврів за спеціальністю 075 "Маркетинг",  освітньо-професійна програма "Промисловий маркетинг"

 Підготовка студентів кафедри здійснюється за такими формами навчання:

  • очна (денна);
  • заочна.

Військовозобов’язані можуть отримати військову підготовку та офіцерське звання. Іногороднім надається гуртожиток (у зв'язку з чинністю правового режиму воєнного стану кількість місць в гуртожитках є обмеженою).


 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

075 - Маркетинг, освітня програма: "Промисловий маркетинг"

Кафедра промислового маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського - провідна кафедра в Україні з підготовки фахівців для підприємств, що працюють на промисловому ринку (промислово-виробничих підприємств, реселерів, фінансових  установ, консалтингових та дослідницьких компаній тощо) – проводить підготовку бакалаврів з маркетингу. Тривалість навчання - 4 роки за бюджетним та іншими формами фінансування.

Кафедра промислового маркетингу одна з перших в Україні почала підготовку професійних фахівців з маркетингу (ще з 1992 року) і сьогодні є одним із лідерів за незалежними рейтингами роботодавців та рейтингами рекрутингових агенцій, що обумовлює традиційно високий попит на випускників кафедри. Дисципліни, що викладаються на кафедрі, читаються провідними українськими фахівцями в галузі маркетингу, професорами та доцентами. Студенти кафедри є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських та наукових робіт.

Особливість підготовки бакалаврів на кафедрі полягає в залученні студентів до співпраці з бізнесом, а саме- окрім таких всесвітньовідомих форм підготовки, як, наприклад, кейс-завдання, студенти кафедри з першого курсу починають виконувати завдання по реальних підприємствах України, що надає їм досвід поєднання як теоретичних знань, так і практичних навичок із самого початку навчання. Інша важлива складова - окрім традиційно сильної економічної підготовки, кафедрою задіяно науково-технічний потенціал КПІ ім. Ігоря Сікорського, що робить унікальними випускників кафедри для промислового ринку.

Підготовка студентів здійснюється з використанням як світового, так і унікального вітчизняного досвіду маркетингової діяльності, найновіших теоретичних та практичних напрацювань в галузі маркетингу, отриманих фахівцями в межах власної наукової школи кафедри, досвіду, отриманого викладачами під час практичної та консалтингової діяльності в Україні та закордоном. Бакалаври кафедри, окрім обов’язкових дисциплін, слухають оригінальні курси з теорії та практики маркетингової діяльності, актуальні для сьогодення (діджитал-маркетинг, Інтернет-маркетинг, трейд-маркетинг, аналіз даних в маркетингу тощо).

Студенти кафедри мають можливість проходження стажування під час навчання у європейських університетах-партнерах за міжнародними та міжурядовими програмами обміну студентів, проходять практику на провідних підприємствах України.