Інформація для вступників

До уваги вступників!

У вступній кампанії 2017 року вступники подають сертифікати ЗНО 2016 та/або 2017 років.

Призери 3 етапу МАН та 4 етапу ВУО отримують 10 додаткових балів до рейтингу.

Підготовка фахівців на кафедрі промислового маркетингу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів – за державним замовленням. Особи, які отримали на вступних випробуваннях позитивні оцінки, але не пройшли за конкурсом на місця бюджетного фінансування, можуть навчатися на підставі договору з компенсацією вартості навчання за рахунок фізичних або юридичних осіб.

Кафедра промислового маркетингу готує: 

  • бакалаврів за спеціальністю «Маркетинг», спеціалізація "Промисловий маркетинг";
  • бакалаврів за спеціальністю "Економіка", спеціалізація "Бізнес-аналітика"
  • магістрів за спеціальністю «Маркетинг», спеціалізація "Промисловий маркетинг".

Також проводиться навчання за програмою "Друга вища освіта" через інститут післядипломної освіти. Більше про це за посиланням - http://ipo.kpi.ua/ua/perepidgotovka/marketing.html

Підготовка студентів кафедри здійснюється за такими формами навчання:

  • денна (стаціонар);
  • заочна (без відриву від виробництва);

Військовозобов’язані можуть отримати військову підготовку та офіцерське звання. Іногороднім надається гуртожиток.

Відбіркова комісія ФММ працює у складі приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського за адресою: Київ, проспект Перемоги 37, 7 корпус 120 аудиторія. Телефон гарячої лінії: +38 (096) 318-06-65

З правилами прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ви можете ознайомитися за посиланням http://kpi.ua/rule

Сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського http://pk.kpi.ua/

За графіком роботи приймальної комісії (http://kpi.ua/work) кожний абітурієнт особисто надає до відбіркової комісії факультету менеджменту та маркетингу документи за переліком. 

Інформація для вступників на перший курс

 МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

 Інфографіка вступників кафедри промислового маркетингу НТУУ "КПІ" 

 Студентське життя 

 Студенти на заняттях 

 До уваги абітурієнтів 2017 року: прийом документів та графік роботи приймальної комісії

 

Перелік спеціальностей набору 2017 року:

 

Бакалаври: 075 - Маркетинг, спеціалізація (освітня програма): "Промисловий маркетинг"

Кафедра промислового маркетингу НТУУ «КПІ» провідна кафедра в Україні з підготовки фахівців для підприємств, що працюють на промисловому ринку (промислово-виробничих підприємств, реселерів, фінансових  установ, консалтингових та дослідницьких компаній тощо) – проводить підготовку бакалаврів з маркетингу. Тривалість навчання - 4 роки за бюджетним та іншими формами фінансування.

Кафедра промислового маркетингу одна з перших в Україні почала підготовку професійних фахівців з маркетингу (ще з 1992 року) і сьогодні є одним із лідерів за незалежними рейтингами роботодавців та рейтингами рекрутингових агенцій, що обумовлює традиційно високий попит на випускників кафедри. Дисципліни, що викладаються на кафедрі, читаються провідними українськими фахівцями в галузі маркетингу, професорами та доцентами. Студенти кафедри є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських та наукових робіт.

Особливість підготовки бакалаврів на кафедрі полягає в залученні студентів до співпраці з бізнесом, а саме- окрім таких всесвітньовідомих форм підготовки, як, наприклад, кейс-завдання, студенти кафедри з першого курсу починають виконувати завдання по реальних підприємствах України, що надає їм досвід поєднання як теоретичних знань, так і практичних навичок із самого початку навчання. Інша важлива складова - окрім традиційно сильної економічної підготовки, кафедрою задіяно науково-технічний потенціал НТУУ КПІ, що робить унікальними випускників кафедри для промислового ринку.

Підготовка студентів здійснюється з використанням як світового, так і унікального вітчизняного досвіду маркетингової діяльності, найновіших теоретичних та практичних напрацювань в галузі маркетингу, отриманих фахівцями в межах власної наукової школи кафедри, досвіду, отриманого викладачами під час практичної та консалтингової діяльності в Україні та закордоном. Бакалаври кафедри, окрім обов’язкових дисциплін, слухають оригінальні курси з теорії та практики маркетингової діяльності, актуальні для сьогодення (діджитал-маркетинг, Інтернет-маркетинг, трейд-маркетинг, аналіз даних в маркетингу тощо).

Студенти кафедри мають можливість проходження стажування під час навчання у європейських університетах-партнерах за міжнародними та міжурядовими програмами обміну студентів, проходять практику на провідних підприємствах України.

  

Бакалаври: 051 - Економіка, спеціалізація (освітня програма): «Бізнес-аналітика»

Кафедра промислового маркетингу готує бакалаврів, вкрай затребуваних на сьогодні ринком фахівців з маркетингової аналітики, поєднуючи підготовку з економіки, маркетингу та прикладної статистики.  Тривалість навчання - 4 роки за бюджетним та іншими формами фінансування.

Студенти кафедри отримують навички з професійного володіння сучасними пакетами прикладних програм, таких як SPSS, Statistica, R-програмування тощо. Вивчаються сучасні методи статистичної обробки інформації у межах дисциплін: економіко-математичні методи та моделі; маркетинг; статистика ринків; статистичне моделювання і прогнозування; дослідження кон’юнктури ринків; економічна статистика; маркетинговий аудит; бізнес-планування; методи і моделі прийняття рішень; галузеве ціноутворення тощо. Отримують знання з цифрового маркетингу (digital marketing), збору та аналізу інформації в Інтернет-просторі.

Економіст-статистик готується для виконання таких аналітичних функцій: дослідження ринку на рівні підприємства та галузі в цілому, маркетинговий статистичний аналіз внутрішніх та зарубіжних ринків,  статистичне обґрунтування і прогнозування ринкових тенденцій з метою прийняття оптимальних управлінських рішень підприємств, планування їх економічної діяльності на внутрішніх та зарубіжних ринках, управління системами внутрішньої маркетингової інформації для приняття рішень стосовно стратегій управління портфелями продуктів та клієнтів компанії.  

 

 

Ви тут: Головна Абітурієнтам Підготовка бакалаврів Інформація для вступників