Навчальний процес

Навчання здійснюється відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти, згідно затвердженого в установленому порядку навчального плану. Відбір кандидатів на навчання відбувається на конкурсній основі у відповідності з державними вимогами та нормативами.

Кафедра промислового маркетингу готує:

  • бакалаврів за спеціальністю 075 «Маркетинг», спеціалізація (освітня програма) "Промисловий маркетинг" (4 роки) та спеціалізація (освітня програма) "Бізнес-аналітика" (4 роки);
  • магістрів за спеціальністю 075 «Маркетинг» (1,5 року).

Підготовка студентів кафедри здійснюється за такими формами навчання:

 Освітньо-професійні програми підготовки маркетологів розроблені з урахуванням світового досвіду та особливостей української економіки. Навчальні програми та плани щорічно переглядаються, систематично оновлюється методичне забезпечення навчання, йде інтенсивний процес впровадження тестового та програмованого контролю знань. 

Навчання на кафедрі ґрунтується на принципово новому підході, який забезпечує підготовку фахівців, що мають широкий світогляд та високу кваліфікацію в майбутній професійній діяльності. Викладачі мають широкі можливості для творчого пошуку нових нетрадиційних форм та методів організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, впровадження світового досвіду в навчальний процес.

Ви тут: Головна Навчальний процес