Інформація для вступників

Прийом на підготовку фахівців освітнього рівня "магістр" (бюджетна та контрактна форми) здійснюється на основі здобутого освітнього рівня "бакалавр".

Кафедра промислового маркетингу готує:

 

 


Програма комплексного фахового випробування 075 «Маркетинг»


Підготовка студентів кафедри здійснюється за такими формами навчання:

 • очна, денна;
 • заочна. 

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/official-documents/ 


Вступ на навчання здійснюється у відповідності до:


Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання. 


ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО СКЛАСТИ:

1.  ЄВІ у формі ЗНО з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.

 • Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури https://pk.kpi.ua/evi-kpi/
 • Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти https://pk.kpi.ua/evi-efvv2021/ 

2.   Вступне фахове випробування за Правилами  Прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського. 


Додаткове вступне випробування для вступу до магістратури скасовано!


Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результаті ЄВі 2020 та 2021 років.


   Перелік документів, потрібних для реєстрації на ЗНО:   

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти та Витяг про реєстрацію);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
 • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього  — за наявності (оригінал та копії);
 • у разі відсутності диплому – довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напряму підготовки (спеціальності) та назви;
 • 2 кольорові фотографії 3х4.

  Перелік документів для вступу до магістратури: 

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.


 Вартість навчання:

Вартість навчання на 2021/2022 навчальний рік за спеціальністю 075 «Маркетинг» на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осібРозрахунок конкурсного балу:


Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності (крім спеціальності 081 «Право») розраховується за формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA 
вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

R
A = 2RA + 2RT ,

де R
A – академічний складник, RT – складник творчих досягнень.

Академічний складник
 (RA)
 академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатка до диплома (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у чисельному або літерному еквіваленті згідно наведеної нижче шкали. За наявності і літерного, і чисельного показника, пріоритет надається чисельному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатка до диплома як атестовано, зараховано, вивчав тощо).
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
Чисельний еквівалент оцінки визначається за наступною шкалою:
95-100 (A) – 5 балів;
85-94 (B) – 4,5 бали;
75-84 (C) – 4 бали;
65-74 (D) – 3,5 бали;
60-64 (E) – 3 бали;
31-59 – 2,5 бали;
1-30 – 2 бали.

Складник творчих досягнень
 (RT)
 академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень.


де rj – ранг творчого досягнення (згідно з таблицею 1); nj – кількість творчих досягнень j-го рівня.


Таблиця 1. Значення рангів творчих досягнень


Результати творчої роботи студента* Рівень результативності та вагові коефіцієнти
Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. Університетський
r1 = 0,5
Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування, диплом призеру другого туру Фестивалю «Future of Ukraine 2021». Всеукраїнський
r2 = 1
Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту, диплом переможця Фестивалю «Future of Ukraine 2021» Міжнародний
r3 = 2

* 1. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість.
   2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності (освітній програмі), на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями(освітніми програмами)).

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5. 

До уваги бакалаврів з технічних та соціогуманітарних спеціальностей!!!


 Відбіркова комісія магістратури ФММ працює у складі приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського за адресою: Київ, вулиця Політехнічна, 14 (корпус  16),  аудиторія 145. 

Телефон гарячої лінії: +38 (099) 018-08-13


  МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: Facebook  YouTube  Instagram

 Про кафедру промислового маркетингу та її випускників

  Інфографіка вступників кафедри промислового маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського

 Як вступити на маркетинг в КПІ? (відео)

Студентське життя (відео) Студентське життя (Instagram)

 


 Перелік спеціальностей набору 2021 року до магістратури:

Магістри 075 - Маркетингспеціалізація: "Промисловий маркетинг"

На кафедрі відбувається підготовка магістрів практичного спрямування (1,5 роки).

Дисципліни, що викладаються на кафедрі, читаються провідними українськими фахівцями в галузі маркетингу: професорами та доцентами. Підготовка студентів здійснюється з використанням як світового, так і унікального вітчизняного досвіду маркетингової діяльності, найновіших теоретичних та практичних напрацювань в галузі маркетингу, отриманих фахівцями в межах власної наукової школи кафедри, досвіду, отриманого викладачами під час практичної та консалтингової діяльності в Україні та закордоном.

Студенти кафедри, окрім обов’язкових дисциплін, слухають оригінальні курси з теорії та практики маркетингової діяльності, актуальні для сьогодення.

Курсові та дипломні роботи виконуються на базі підприємств-резидентів України. Студенти кафедри мають можливість отримання подвійного диплому в європейських університетах-партнерах за міжнародними та міжурядовими програмами обміну студентів.

Магістри, що навчаються на базі кафедри маркетингу, отримують високоякісну теоретичну та практичну підготовку, використовуючи переваги дослідницького університету, проводять науково-дослідну роботу із публікацією фахових статей та тез на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях з отриманими науково-практичними результатами.

Магістри практичного спрямування, що проходять підготовку на кафедрі промислового маркетингу, виконують науково-практичні роботи по підприємствах України із підготовкою рекомендацій щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств за базою апробації. Вони вивчають дисципліни практичного спрямування, проводять аналітичні та наукові дослідження на різних товарних ринках України та зарубіжжя.

Кафедра, її студенти є одними із лідерів за незалежними рейтингами роботодавців та рейтингами рекрутингових агенцій, що обумовлює традиційно високий попит на випускників кафедри.


 

 

Ви тут: Головна Абітурієнтам Підготовка магістрів Інформація для вступників