Про кафедру

З 1992 року кафедра промислового маркетингу входить до складу факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» та однією з перших в Україні отримала IV рівень акредитації.

Очолює кафедру промислового маркетингу професор Солнцев Сергій Олексійович – один з найдосвідченіших експертів у галузі маркетингових досліджень в Україні, професор, доктор фізико-математичних наук, автор понад 90 публікацій.

Метою діяльності кафедри промислового маркетингу є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, конкурентоспроможних фахівців широкого профілю: бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальністю «Маркетинг». Можливі форми навчання: денна (стаціонар – основна форма), заочна (без відриву від виробництва),  паралельна освіта.

 

Основними напрямами роботи кафедри промислового маркетингу є:

  • забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня викладання;
  •  розробка навчально-методичних комплексів дисциплін кафедри;
  • проведення відкритих занять з метою обміну досвіду та технологій активізації навчального процесу;
  • обмін досвідом у викладанні дисциплін і запровадженні нових методів та методик активізації навчального процесу;
  • проведення консультацій щодо написання дипломних, курсових, контрольних  робіт, участі у конференціях та організації проходження практики на підприємствах;
  • організація наукових і на­уково-практичних конференцій, брифінгів, семінарів з питань удосконалення процесу підготовки кадрів в галузі маркетингу;
  • систематичне проведення засі­дань кафедри для вирішення актуальних питань та забезпечення ефективної роботи кафедри.

Невід’ємною складовою якісної підготовки фахівців з маркетингу є високий рівень кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедри. Усі викладачі кафедри мають великий досвід викладацької роботи в галузі маркетингу, маркетингових досліджень, бізнес-планування, інноваційної діяльності, маркетингових комунікацій тощо. Адаптувати світовий досвід маркетингової діяльності до специфічних умов перехідної економіки України викладачам допомагає широка консалтингова діяльність та участь у виконанні ряду проектів у сфері маркетингових досліджень, зокрема міжнародних. Викладачі кафедри пройшли стажування у провідних університетах світу (США, Швеції, Німеччини) і мають міжнародні сертифікати.

Окрім цього кафедра є фундатором Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу» та професійного журналу «Маркетинг в Україні». За роки існування кафедри було опубліковано понад 250 наукових статей, у тому числі в міжнародних наукових виданнях Польщі, Литві, Франції, США, Італії, Болгарії, Польщі, Хорватії, Словаччини, Німеччині та багатьох інших.

Кафедра підтримує зв’язки з міністерствами і відомствами, плідно співпрацює з провідними вітчизняними підприємствами, серед яких «Українська асоціація маркетингу», «Українська гільдія промисловців і підприємців», «Київська державна міська адміністрація», «Український ЗАТ «Автотрейдинг Україна», НВП «Квант-ефир», завод «Арсенал», ВАТ «Київський міський молокозавод» тощо. Налагоджені дружні стосунки з провідними економічними вузами у Харкові, Львові, Донецьку, Сумах тощо, які займаються проблемами маркетингу.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ 


 

 ABOUT THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL MARKETING


 

Ви тут: Головна Про кафедру