Військова підготовка

Під час навчання на кафедрі промислового маркетингу студенти мають можливість паралельно отримати військову спеціальність і стати офіцером запасу.

Для зарахування до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ» необхідно пройти конкурсний відбір серед студентів 2-х курсів, які бажають проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Відбіркова комісія розглядає:

  • рівень успішності навчання за попередні семестри;
  • професійно-психологічний стан кандидатів (тестування);
  • рівень фізичної підготовки студентів (підтягування, біг – 100 м, крос 1000 м.);
  • рівень засвоєння студентами програми допризовної підготовки.

Студентам до початку конкурсного відбору НЕОБХІДНО:

  • подати заяву на ім’я декана факультету (директора інституту) про бажання проходити військову підготовку;
  • копію паспорта громадянина України (перша сторінка), копію ідентифікаційного коду, копію приписного свідоцтва з відміткою про придатність до військової служби;
  • пройти  військово-лікарську комісію за місцем перебування на військовому обліку.

Для участі у конкурсі студентам необхідно:

  • в день проведення конкурсного відбору згідно графіку прибути у Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ» (вул. Московська 45/1);
  • при собі мати паспорт, приписне свідоцтво або військовий квиток, довідку про висновок військово-лікарської комісії за місцем перебування на військовому обліку (ксерокопії не приймаються).

Студенти, які визнані непридатними до військової служби, до участі в конкурсі не допускаються (ступінь обмеження не більше СО - 4).

З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркова комісія проводить тестування студентів, яке складається із 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає 20 балів, максимальна кількість балів – 200.

Студенти, які під час тестування набрали менше 50% від максимальної кількості балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються.

Оцінювання рівня фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 5 листопада 1997 року № 400. Усі вправи приймаються в один день. Для виконання вправ дається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не дозволяється.

Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як «залік» або «незалік». За умови отримання оцінки «незалік» студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується.

Сума балів, отримана студентом за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг студента. За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список. Конкурсний відбір студентів закінчується не пізніше, ніж за місяць до початку військової підготовки.

Між студентами, які зараховані до навчання за програмою офіцерів запасу за кошти, що надходять від юридичних або фізичних осіб, та ректором ВНЗ (керівником ВВНЗ, військового інституту), на базі якого проводиться військова підготовка, протягом одного місяця укладається контракт про військову підготовку студента.

Якщо студент відмовляється укладати контракт протягом зазначеного часу, його відраховують від проходження військової підготовки.

На вакантні місця можуть зараховуватися студенти згідно з рейтингом, якщо вони укладуть контракт у визначений термін.

Ви тут: Головна Навчальний процес Військова підготовка