Викладачі та співробітники

 

Солнцев Сергій Олексійович

СОЛНЦЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедри промислового маркетингу 

1980 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Математика». 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Осциляційні властивості зважених сум незалежних випадкових величин». 1995 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора фізико-математичних наук на тему «Граничні теореми для лінійно перетворених сум незалежних випадкових векторів».

Викладає дисципліни: «Маркетингові дослідження», «Статистичне забезпечення маркетингу», «Теорія ймовірності та математична статистика».

Веб-сторінка зав. кафедри: https://intellect.kpi.ua/profile/sso44 

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат

Зозульов Олександр Вікторович

ЗОЗУЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
кандидат економічних наук, професор, професор кафедри промислового маркетингу 

1995 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації і управління». 1995 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг у виробничій сфері». 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методичні основи сегментації ринку».

Викладає дисципліни: «Маркетинг: теоретичні основи маркетингу», «Маркетинг: Фундаментальний маркетинг», «Промисловий маркетинг»,  «Поведінка споживачів»,«Поведінка споживачів на промисловому ринку», "Управління поведінкою споживачів у цифровому середовищі", "Маркетингові дослідження".

Веб-сторінка викладача: https://intellect.kpi.ua/profile/zov47 

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат

 Зозульов Олександр Вікторович

КУБИШИНА НАДІЯ СЕРГІЇВНА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу 

1977 р. закінчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Політекономія». 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічний закон відшкодування спожитих засобів виробництва в умовах інтенсифікації виробництва».

Викладає дисципліни: «Маркетингова товарна політика», «Товарна інноваційна політика промислового підприємства», "Інноваційни маркетинг на промисловому ринку".

Веб-сторінка викладача:  https://intellect.kpi.ua/profile/kns11

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат

 Лебеденко Сергій Олександрович

ШУЛЬГІНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА

доктор економічних наук, професор, професор кафедри промислового маркетингу 

Автор та співавтор більш ніж 270 наукових і навчально-методичних друкованих праць.

Наукові інтереси: маркетингова діяльність підприємств, маркетинг інновацій, маркетинг персоналу, маркетингові дослідження, маркетингові комунікації та цінова політика підприємств, стратегічне управління економічним розвитком.

Викладає: "Маркетинг інновацій», «Маркетинг на основі стандартів  ЄС», "Розробка стартап-проектів».

Веб-сторінка викладача:  https://intellect.kpi.ua/profile/hlm5

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат 

ЖИГАЛКЕВИЧ ЖАННА МИХАЙЛІВНА

доктор економічних наук, професор, професор кафедри промислового маркетингу 

Автор та співавтор більш ніж 300 наукових і навчально-методичних друкованих праць.

Наукові інтереси: діджитал маркетинг, маркетинг інновацій, стартап-проєкти, маркетингові дослідження, менеджмент підприємств.

Викладає: «Інвестування», «Діджитал маркетинг».

Веб-сторінка викладача:  https://www.facebook.com/zhygalkevych

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат

Лебеденко Сергій Олександрович

ЛЕБЕДЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу 

1982 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Промислова електроніка». 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Перетворювачі з АШИМ».

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи в маркетингу», «Ризикологія», «Електронна комерція».

Веб-сторінка викладача:  https://intellect.kpi.ua/profile/lso18

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат

Язвінська Надія Вікторівна

ЯЗВІНСЬКА НАДІЯ ВІКТОРІВНА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу

2001 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг». 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Конкурентоспроможність українських підприємств на ринках програмного забезпечення».

Викладає дисципліни: «Маркетинговий менеджмент», «Стратегічний маркетинг», «Бізнес-прогнозування», «Маркетинг».

Веб-сторінка викладача: https://intellect.kpi.ua/profile/ynv8 

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат

Юдіна Наталія Володимирівна

ЮДІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу 

2001 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг». 2001 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управ-лінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств».

Викладає дисципліни: «Маркетингові дослідження в інноваційній сфері», «Маркетинг страхових послуг», «Бренд-менеджмент», «Маркетинг малого підприємства», «Маркетинг».

Веб-сторінка викладача:  https://intellect.kpi.ua/profile/ynv3

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат

Стадніченко Вадим Володимирович

СТАДНІЧЕНКО ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
кандидат економічних наук, доцент кафедри промислового маркетингу

2006 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг». 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління дилерськими мережами підприємств-виробників побутових котлів».

Викладає дисципліни: «Маркетингова політика розподілу», «Логістика», «Міжнародний маркетинг».

Веб-сторінка викладача:  https://intellect.kpi.ua/profile/svv143 

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат

Бажеріна Катерина Володимирівна

БАЖЕРІНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу

1998 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». 2012 р. захистила кандидатську дисертацію по темі «Формування конкурентоспроможності торгової марки промисловими підприємствами».

Викладає дисципліни: «Маркетингова цінова політика», «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетинг послуг», «Маркетинг».

Веб-сторінка викладача:  https://intellect.kpi.ua/profile/bkv25

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат

Черненко Оксана Володимирівна

ЧЕРНЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри промислового маркетингу 

1995 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Прикладна математика». 1995 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг у виробничій сфері».

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Статистика», «Маркетингові дослідження», Статистичне забезпечення маркетингу».

Веб-сторінка викладача:  https://intellect.kpi.ua/profile/hov60

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат

 

ПИСАРЕНКО НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу 

1995 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Прикладна математика». 1995 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг у виробничій сфері». 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Маркетинговий аналіз конкурентних позицій  підприємств України».

Викладає дисципліни: «Діджитал маркетинг», «Діджитал стратегії», «Менеджмент стартап проектів»,  «Маркетинг: Вступ в спеціальність», «Класичний та цифровий маркетинг».

Веб-сторінка викладача: https://intellect.kpi.ua/profile/pnl

 

Царьова Тетяна Олександрівна

ЦАРЬОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри промислового маркетингу 

2004 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг».

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг: Фундаментальний маркетинг», «Маркетинг: Теоретичні основи маркетингу», "Поведінка споживачів на промисловому рикну".

Веб-сторінка викладача: https://intellect.kpi.ua/profile/cto2

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат

Гнітецький Євген Віталійович

ГНІТЕЦЬКИЙ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри промислового маркетингу 

2000 р. закінчив Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв».

2007 р. закінчив Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Економіка підприємства».

2008 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг».

Викладає дисципліни: «Поведінка споживачів», «Інвестування», «Бізнес-планування», "Маркетингові дослідження поведінки споживачів".

Веб-сторінка викладача:  https://intellect.kpi.ua/profile/gev16

 

ГАВРИШ ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА

аспірант, асистент кафедри промислового маркетингу

2016 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 2017 р. проходила стажування у Університеті дю Мен (Франція).

Викладає дисципліни: Маркетинг

Веб-сторінка викладача: https://intellect.kpi.ua/profile/gyo39

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат

 

КОФАНОВ ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ
кандидат економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри промислового маркетингу 

Закінчив КПІ ім. Ігоря Сікорського здобувши ступені магістра зі спеціальностей «Маркетинг», «Переклад», «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Викладає дисципліни: «Маркетингові дослідження» (практичні заняття), «Теорія ймовірностей та математична статистика» (практичні заняття), «Менеджмент стартап проектів» (лектор), «Програмування із використанням R» (лектор), «Веб-дизайн в маркетингу» (лектор), «Управління асортиментом торговельного підприємства» (лектор)«Сайти та веб-дизайн в маркетингу» (лектор).

Веб-сторінка викладача: https://www.researchgate.net/profile/Oleksii-Kofanov

Отримано сертифікацію «Основи антикорупції для всіх і кожного» у грудні 2023 р. Сертифікат

  

OLEKSII KOFANOV
Candidate of Economic Sciences, Candidate of Engineering Sciences / Ph.D. in Economics,  Ph.D. in Engineering Sciences, Associate Professor

Senior Lecturer at the Department of Industrial Marketing

Oleksii graduated from the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute with Master's degrees in Marketing, Translation, Ecology and Environmental Protection.

Teaches disciplines: "Marketing Research" (practical classes), "Probability Theory and Mathematical Statistics" (practical classes), "Startup Project Management" (lecturer), "Programming with R" (lecturer), "Web Design in Marketing" (lecturer), "Assortment Management of a Trade Enterprise" (lecturer), "Websites and Web Design in Marketing" (lecturer).

Web page: https://www.researchgate.net/profile/Oleksii-Kofanov

Олійник Надія Михайлівна

ОЛІЙНИК НАДІЯ МИХАЙЛІВНА
завідувач лабораторією 

Крилова Тетяна Едуардівна

КРИЛОВА ТЕТЯНА ЕДУАРДІВНА
інженер кафедри

 

 
Ви тут: Головна Про кафедру Викладачі та співробітники