Викладачі та співробітники

Професорсько-викладацький склад кафедри - 19 штатних осіб. Очолює кафедру доктор фізико-математичних наук, професор Солнцев Сергій Олексійович.

Концепція формування професорсько-викладацького складу кафедри передбачає створення сприятливих умов для творчого зростання кандидатів наук і підготовки ними докторських дисертацій, а також залучення найкращих студентів до наукової діяльності та підготовки спеціалістів вищої кваліфікації через докторантуру та аспірантуру за спеціальністю 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами».

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Солнцев Сергій Олексійович

СОЛНЦЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедри промислового маркетингу 

1980 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Математика». 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Осциляційні властивості зважених сум незалежних випадкових величин». 1995 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора фізико-математичних наук на тему «Граничні теореми для лінійно перетворених сум незалежних випадкових векторів».

Викладає дисципліни: «Стратегічний маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Статистичне забезпечення маркетингу», «Теорія ймовірності та математична статистика».

Веб-сторінка зав. кафедри: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/sso44

Зозульов Олександр Вікторович

ЗОЗУЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
кандидат економічних наук, професор, професор кафедри промислового маркетингу 

1995 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації і управління». 1995 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг у виробничій сфері». 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методичні основи сегментації ринку».

Викладає дисципліни: «Маркетинг: теоретичні основи маркетингу», «Промисловий маркетинг», «Маркетингові дослідження в інноваційній сфері», «Дослідження споживчих мотивацій», «Поведінка споживачів», «Маркетингові дослідження».

Веб-сторінка викладача: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/zov47

Лебеденко Сергій Олександрович

ЛЕБЕДЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу 

1982 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Промислова електроніка». 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Перетворювачі з АШИМ».

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи в маркетингу», «Ризикологія», «Електронна комерція».

Веб-сторінка викладача: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/lso18

Язвінська Надія Вікторівна

ЯЗВІНСЬКА НАДІЯ ВІКТОРІВНА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу

2001 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг». 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Конкурентоспроможність українських підприємств на ринках програмного забезпечення».

Викладає дисципліни: «Маркетинговий менеджмент», «Стратегічний маркетинг», «Бізнес-прогнозування», «Маркетинг».

Юдіна Наталія Володимирівна

ЮДІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук, доцент кафедри промислового маркетингу 

2001 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг». 2001 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управ-лінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств».

Викладає дисципліни: «Маркетингові дослідження в інноваційній сфері», «Маркетинг страхових послуг», «Бренд-менеджмент», «Маркетинг малого підприємства», «Маркетинг».

Веб-сторінка викладача: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/ynv3 

Співаковська Тетяна Володимирівна

СПІВАКОВСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу 

2000 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг».

2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування маркетингових стратегій машинобудівних підприємств в умовах інтернаціоналізації ринків».

Викладає дисципліни: «Міжнародний маркетинг», «Міжкультурна поведінка у бізнесі», Маркетинг підприємств зв’язку», «Маркетинг».

Веб-сторінка викладача: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/stv29

Лебеденко Марина Сергіївна

ЛЕБЕДЕНКО МАРИНА СЕРГІЇВНА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу

2004 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Переклад». 2005 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг». 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Застосування Інтернет-технологій в управлінні маркетинговими комунікаціями поліграфічних підприємств».

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетинг: вступ до спеціальності», «Маркетингова політика комунікацій», «Інтернет-маркетинг», «Електронна комерція».

Веб-сторінка викладача: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/lms10

Стадніченко Вадим Володимирович

СТАДНІЧЕНКО ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу

2006 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг». 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління дилерськими мережами підприємств-виробників побутових котлів».

Викладає дисципліни: «Міжнародний маркетинг», «Комп’ютерна техніка в офісі», «Маркетинг», «Товарно інноваційна політика», «Поведінка споживачів».

Веб-сторінка викладача: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/svv143

Бажеріна Катерина Володимирівна

БАЖЕРІНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу

1998 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». 2012 р. захистила кандидатську дисертацію по темі «Формування конкурентоспроможності торгової марки промисловими підприємствами».

Викладає дисципліни: «Маркетингова цінова політика», «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетинг послуг», «Маркетинг».

Веб-сторінка викладача: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/bkv25

Базь Марія Олексіївна

БАЗЬ МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА
кандидат економічних наук, доцент кафедри промислового маркетингу

2005 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг».

2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання конкурентоспроможності інноваційних продуктів на ринку персональних комп’ютерів».

Викладає дисципліни: «Інфраструктура товарного ринку», «Конкурентоспроможність підприємств», «Товарно-інноваційна політика», «Рекламний менеджмент», «Маркетинг».

 Веб-сторінка викладача: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/bmo50

Черненко Оксана Володимирівна

ЧЕРНЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
старший викладач кафедри промислового маркетингу 

1995 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Прикладна математика». 1995 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг у виробничій сфері».

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Статистика», «Маркетингові дослідження», Статистичне забезпечення маркетингу».

Веб-сторінка викладача: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/hov60

Гребньов Георгій Миколайович

ГРЕБНЬОВ ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
асистент кафедри промислового маркетингу 

2004 р. закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Маркетинг».

Викладає дисципліни: «Основи маркетингу», «Маркетингова політика розподілу», «Маркетингова товарна політика».

Веб-сторінка викладача: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/ggm1

Царьова Тетяна Олександрівна

ЦАРЬОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
кандидат економічних наук, асистент кафедри промислового маркетингу 

2004 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг».

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Фундаментальний маркетинг», «Теоретичні основи маркетингу».

Веб-сторінка викладача: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/cto2

Гнітецький Євген Віталійович

ГНІТЕЦЬКИЙ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ
кандидат економічних наук, асистент кафедри промислового маркетингу 

2000 р. закінчив Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв».

2007 р. закінчив Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Економіка підприємства».

2008 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Маркетинг».

Викладає дисципліни: «Поведінка споживачів», «Інвестування», «Бізнес-планування».

Веб-сторінка викладача: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/gev16

КРУШ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
асистент кафедри промислового маркетингу 

2011 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» за спеціальністю «Економіка та підприємництво».

Викладає дисципліни: «Менеджмент організації», «Історія економіки та економічної думки».

Веб-сторінка викладача: http://intellect.marketing.kpi.ua/profile/knp14

Олійник Надія Михайлівна

ОЛІЙНИК НАДІЯ МИХАЙЛІВНА
завідувач лабораторією 

Крилова Тетяна Едуардівна

КРИЛОВА ТЕТЯНА ЕДУАРДІВНА
інженер кафедри

СТРУКОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
інженер кафедри

Ви тут: Головна Про кафедру Викладачі та співробітники