Навчально-дослідницька лабораторія маркетингової аналітики та бізнес-планування

Навчально-дослідницька лабораторія маркетингової аналітики та бізнес-планування факультету менеджменту та маркетингу

 На виконання наказу Ректора №7-25 від 27.03.2017 року, з метою підтримки студентських творчих ініціатив, організації культурного та професійного розвитку студентської молоді, та на підставі рішення Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 3 від 06 березня 2017 року було створено Навчально-дослідницьку лабораторію маркетингової аналітики та бізнес-планування факультету менеджменту та маркетингу (НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-планування).

Науковими керівниками НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-планування було призначено д.т.н., професора Гавриша О.А. та д.ф.-м. н., професора Солнцева С.О.

Завідувачем НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-планування було призначено к. е. н., професора Зозульова О.В.

НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-планування – це структурний підрозділ факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

У своїй діяльності НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-планування керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, нормативною базою університету, Статутом університету, Правилами внутрішнього розпорядку університету та цим Положенням про Навчально-дослідницьку лабораторію маркетингової аналітики та бізнес-планування факультету менеджменту та маркетингу.

Основними завданнями НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-планування є:

-        Забезпечення всебічного та ґрунтовного дослідження останніх тенденцій та новітніх технологій в галузі маркетингових досліджень та бізнес-планування з використанням сучасної методології, науки управління, економічної теорії, маркетингу, менеджменту, маркетингових комунікацій та інших інструментів.

-        Створення інноваційного середовища для практичного втілення знань та вмінь, що здобуваються в рамках дисциплін «маркетингові дослідження» та «бізнес-планування».

-        Формування в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» платформи для досліджень у галузі інтернет-комунікацій, інформаційної та медійної політики задля адекватної  репрезентації ВНЗ на інформаційних ресурсах та соціальних медіа та укріплення і розвитку його позитивного іміджу.

-        Розвиток кадрового потенціалу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на всіх рівнях шляхом вдосконалення інформаційної компетентності його співробітників у галузі маркетингової аналітики та роботи з медіа.

-        Підвищення цінності та престижності освіти в галузі маркетингу, розширення впровадження в освіту принципів сталого розвитку суспільства.

-        Сприяння зближенню освіти, науки та бізнесу для більш ефективного розвитку економіки України.

-        Затвердження найвищих стандартів якості освіти з метою підвищення престижності української освіти та спеціалістів України на світовому ринку.

-        Створення умов і можливостей для навчання, фахової перепідготовки, проведення спільних наукових досліджень студентів, викладачів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за визначеними напрямками і спеціалізованими програмами.

-        Формування у здобувачів вищої освіти необхідних знань та компетенцій для ефективного застосування технологій інтернет-комунікацій, використання цифрових технологій в освітній, науковій та професійній діяльності, індивідуальної інформаційної безпеки, маркетингу, в галузі медіа тощо. Перепідготовка викладачів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

-        Популяризація серед студентів та викладачів університету сучасних досягнень в галузі маркетингової аналітики та бізнес-планування та розповсюдження інформації про них.

-        Розроблення нових і удосконалення існуючих навчальних програм Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  з урахуванням практичних знань та досвіду (best practices) в галузі маркетингових досліджень та бізнес-планування.

-        Формування умов для поширення у середовищі студентів та викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського знань та навичок в галузі маркетингової аналітики та бізнес-планування, з метою розкриття їх інноваційного потенціалу, а також, сприяння реалізації ними стартап-проектів.


 

Ви тут: Головна Наукова діяльність Лабораторія маркетингової аналітики та бізнес-планування