Концепція освітньої діяльності

Освітньо-професійні програми підготовки маркетологів розроблені з урахуванням світового досвіду та особливостей української економіки. Навчання на кафедрі базується на принципово новому підході, який забезпечує підготовку фахівців, що мають широкий світогляд та високу кваліфікацію в майбутній професійній діяльності.

Викладання дисциплін проводиться на основі найсучасніших інтерактивних методик, основними з яких є навчання за методами розв'язання господарських ситуацій, тренінгів, фокус-груп тощо. Саме за цими методами готують фахівців з маркетингу провідні університети світу.

Зокрема, на базі кафедри сформовані такі наукові гуртки: «Маркетингові дослідження» (керівник проф. Солнцев С.О.); «Промисловий маркетинг» (керівник доц. Зозульов О.В.); «Брендінг» (керівник доц. Юдіна Н.В.); «Інноваційний маркетинг та маркетинг високих технологій» (керівник доц. Кубишина Н.С.); «Маркетинг-менеджмент промислових підприємств» (керівник доц. Язвінська Н.В.); «Рекламна діяльність» (керівник доц. Діброва Т.Г.); «Цінова та збутова стратегія промислових підприємств» (керівник доц. Комяков О.О.); «Міжнародний маркетинг» (керівник доц. Співаковська Т.В).

Періодично кафедрою проводяться наукові семінари: «Сучасна концепція промислового маркетингу у ХХІ сторіччі», науковий керівник – проф. С.О. Солнцев, доц. Н.В. Язвінська (щомісяця); «Маркетинг інноваційної діяльності» для студентів 4-5 курсів, науковий керівник – доц. Н.С. Кубишина (щомісяця).

Особливістю навчального процесу є те, що студенти виконують наукові роботи за матеріалами конкретного підприємства, які, в подальшому, є складовими дипломної роботи спеціаліста чи атестаційної магістерської роботи. Завдяки цьому теоретичні знання, набуті в аудиторіях, доповнюються глибокою практичною підготовкою.

Ви тут: Головна Про кафедру Освітня діяльність