Ректорський контроль


Ректорський контроль 


Ректорський контроль є частиною системи забезпечення якості вищої освіти в університеті (Положення про систему якості вищої освіти). 


Комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Щорічно з 2005 року Інститутом моніторингу якості освіти «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (http://kpi.ua/eqmi) для всіх спеціальностей університету проводиться комплексний моніторинг якості підготовки фахівців.

За результатами кожного туру комплексного моніторингу по кожній спеціальності університету визначається індекс якості підготовки фахівців, складовими якого є:

а) результат ректорського контролю залишкових знань студентів;

б) індекс якості дипломних робіт;

в) індекс якості підготовки фахівців за результатами соціологічних опитувань ринку праці;

г) накопичувальний індекс якості підготовки фахівців за результатами попередніх турів.

Ректорський контроль залишкових знань студентів проводиться щосеместрово для студенів 4 курсу усіх спеціальностей університету та передбачає контроль довгострокових і короткострокових залишкових знань студентів у формі комплексного автоматизованого тестування, яке охоплює наступні блоки дисциплін:

а) фундаментальні дисципліни;

б) інформатика;

в) іноземна мова;

г) професійно-орієнтовані дисципліни;

д) фахові дисципліни.

Тестові завдання ректорського контролю залишкових знань студентів складаються у відповідності до обсягу навчального матеріалу, навчальних та робочих програм з дисциплін. https://ecampus.kpi.ua/

Після кожного туру комплексного моніторингу Інститут моніторингу якості освіти «КПІ ім. Ігоря Сікорського» передає загальні результати моніторингу та персоніфіковані результати ректорського контролю по кожному студенту на кафедри університету для аналізу та здійснення комплексу заходів.

За отриманими результатами комплексного моніторингу та ректорського контролю якості залишкових знань кафедра промислового маркетингу здійснює аналіз та формує комплекс заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.


Відповідальна за організацію проведення ректорського контролю від кафедри - доц. Язвінська Н.В.


 

 

 

Ви тут: Головна Студентам Ректорський контроль