Акредитація ОП "Промисловий маркетинг"

 СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ КАФЕДРИ

 


ПРОГРАМИ РОБОТИ ЕКСПЕРТНИХ ГРУП: 

МАГІСТРИ 

Програма роботи експертної групи для проведення первинної акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку освітньо-професійної програми «Промисловий маркетинг» за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування на другому (магістерському) рівні вищої освіти (ID освітньої програми у ЄДЕБО 4859, акредитаційна справа 0496/АС-21) у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" з 24.03.2021р. по 26.03.2021р.


БАКАЛАВРИ 

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю «075 Маркетинг» освітньої програми «Промисловий маркетинг» (IDу ЄДЕБО 16478) за першим рівнем вищої освіти 


 ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 

Програма роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів відеозв’язку освітньо-наукова програми «Маркетинг» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у період з 21.03.2023 р. по 23.03.2023 р. (ID освітньої програми у ЄДЕБО 46337, справа № 0610/АС-23)

Відомості самоаналізу освітньої програми доктора філософії спеціальності 075 "Маркетинг"


Відкрита зустріч: ID 46337 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ОНП «Маркетинг» за третім рівнем вищої освіти: Час: 21 мар. 2023 03:20 PM Киев, https://us04web.zoom.us/j/76120710373?pwd=R2pvmW1Rdd8wbSnYPqNx8ijSN6jbtE.1 , Ідентифікатор конференції: 761 2071 0373, Код доступу: 2023


 

 


 

Ви тут: Головна Про кафедру Акредитація ОП