Консультативна рада з розвитку спеціальності

З метою розвитку спеціальності, її освітніх програм рішенням кафедри промислового маркетингу створено Консультативну раду з розвитку спеціальності як дорадчу структуру,  задачєю якої є консультування кафедри промислового маркетингу щодо вимог ринку праці до компетенцій фахівців з маркетингу, ренцензування освітніх програм кафедри, модифікації навчальних планів. 

До складу Консультативної ради з розвитку спеціальності входять зацікавлені стекхолдери, випускники кафедри різних років, об'єднані в межах Клубу випускників кафеди, представники студентського самоврядування. 


Детальніше: 


У вересні 2019 року на кафедрі промислового маркетингу КПІ імені Ігоря Сікорського було створено Консультативну раду з розвитку спеціальності 075 "Маркетинг", що охоплює освітні програми кафедри: маркетинг, промисловий маркетинг, бізнес аналітика на всіх рівнях вищої освіти – першому (бакалаврському), другому (магістерському) та иретьому (доктор філософії). Мета діяльності Консультативної ради: 

 • сприяти розвитку освітніх програм кафедри з точки зору адаптації їх під умови динамічного бізнес середовища та ринку праці,
 • надавати поради щодо особливостей врахування специфіка промислових ринків в освітні програми з точки зору здобуття необхідних компетенцій та оцінювання результатів навчання,
 • висвітлювати тенденції щодо зміни вимог до фахових спеціалістів з точки зору роботодавців та рекрутерів з метою удосконалення системи сприяння працевлаштуванню,
 • надавати рекомендації стосовно розширення кола представників бізнесу, що залучені до практичної підготовки студентів кафедри промислового маркетингу,
 • надавати рекомендації стосовно розвитку курсових, дипломних робіт  та організації практики студентів з метою максимального розкриття компетенцій, та готовності студентів до майбутнього працевлаштування,
 • сприяти створенню кейсових ситуацій для учбового процесу та сприяти розвитку науково-практичних семінарів "Бізнесові студії", що допомагають формування професійних компетенцій,
 • висвітлювати тенденції світового ринку задля використання найкращих практик в освітньому процесі,
 • надавати інші консультації щодо освітніх програм та організації освітнього процесу.

До складу Консультативної ради можуть входити представники українського та іноземного бізнесу, громадських професійних організацій, Національної академії наук України, рекрутингових агенцій тощо.  Від кафедри промислового маркетингу до складу Консультативної ради входять: завідувач кафедри, гаранти освітніх програм, група забезпечення спеціальності, представники студентського самоврядування. Консультативна рада збирається 2 рази на рік  або додатково в разі виникнення потреби. Зустрічі відбуваються особисто або в онлайн форматі у відповідності до графіку завантаженості членів Консультативної ради.


Склад Консультативної ради з розвитку спеціальності з числа стейкхолдерів

 • ГО "Українська асоціація маркетингу", Лілик І.В., к.е.н, доцент, президент УАМ.
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Мазур А.А., к.е.н.,  зав. відділу економічних досліджень, Заслужений економіст України, Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки. 
 • Ірина Холод, Директор з маркетингу компанії "ЛІГА:ЗАКОН".

 • ТОВ «ЄВРОКАР», Олена Кубишина
 • Юрій Гороховський, директор рекрутингової агенції "ESCADRA Recruitment Agency".
 • Міжнародний кадровий портал grc.ua, Вікторія Пилипенко.
 • Тетяна Мокренко, співзасновник діджитал агенції "МокСо".
 • Тетяна Юрчишина, начальник Департаменту маркетингу на корпоративному ринку ПрАТ Київстар.


 

 

Ви тут: Головна Про кафедру Консультативна рада з розвитку спеціальності