Студентське самоврядування


Студенти кафедри мають брату участь у роботі різних форму самоврядування: студентська рада, студентські профспілки тощо.


Студентське самоврядування:

 Невід'ємною частиною навчально-виховного процесу  є студентське самоврядування.

До його основних завдань відносяться:

  •  забезпечення сприятливих умов для наукової та творчої діяльності студентів;
  • захист прав студентів та контроль виконання обов'язків;
  • сприяння взаємодії адміністрації, викладацького складу та студентства;
  • заохочення до активної громадської позиції та розвитку лідерських якостей.

Відповідно до п. 1.3 Положення про студентське самоврядування НТУУ «КПІ» студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Студенти кафедри промислового маркетингу є частиною студентської ради ФММ, яка має назву FMM people. Це команда креативних студентів, які мають за мету зробити студентське життя нашого факультету максимально яскравим. 

 

Детальніше про діяльність FMM people...


ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування в КПІ ім. Ігоря Сікорського


Ще одним важливим завданням студентського самоврядування є забезпечення належних умов для відпочинку та проживання студентів. Це контролює студентська рада гуртожитку. 

 


Представники студентського самоврядування ФММ від кафедри промислового маркетингу:

Студентська рада гуртожитку 18 - Денисенко Денис - (+380) 99 445 33 58

Голова SMM відділу FMM people - Куратченко Анна - (+380) 95 448 53 04

Студентська рада ФММ - Лакієва Дарина - (+380) 68 735 62 41 


Інформація про ці організації на сайті ФММ: 


Студентське життя на факультеті менеджменту та маркетингу


 

 

 


 

Ви тут: Головна Студентам Студентське самоврядування