Перелік дисциплін для бакалаврів

Найменування дисциплін Години Найменування дисциплін Години Найменування дисциплін Години Найменування дисциплін Години
Історія України 54 Фізичне виховання 126 Міжнародна економіка 144 Управління ризиком 108
Українська мова 36 Іноземна мова 126 Екологія 72 Збутова діяльність 72
Філософія (етика, естетика, релігієзнавство, логістика) 54 Мікроекономіка 162 Інфраструктура товарного ринку 180 Статистичне забезпечення маркетингу 08
Лінійна алгебра та аналітична геометрія 180 Теорія ймовірності та матстатистика 144 Маркетингова політика комунікацій 108 Організація сервісу у промисловості 72
Культурологія 36 Історія економічних вчень 108 Промисловий маркетинг 162 Маркетинг послуг 72
Іноземна мова 144 Математичне програмування 144 Міжнародний маркетинг 108 Паблік рілейшнз 72
Політична економія 180 Економетрія 90 Маркетингова товарна політика 108 Основи підприємництва 108
Макроекономіка 180 Статистика 162 Товарознавство 144 Виробнича практика 216
Системи технологій виробництва 144 Державне регулювання економіки 72 Функціонально-вартісний аналіз 72 Дисципліни вільного вибору студентів
Основи математичного аналізу 180 Економіка підприємства 216 Маркетингові дослідження 108 Європейська інтеграція 54
Основи побудови обчислювальної техніки 180 Інформатика та комп'ютерна техніка 72 Іноземна мова професійного спрямування 270 Міжкультурна поведінка у бізнесі 54
Основи програмування 180 Державні фінанси 144 Безпека життєдіяльності 54 Друга іноземна мова 270
Вступ в спеціальність 72 Гроші та кредит 126 Охорона праці 54 Електронна комерція 108
Фундаментальний маркетинг 180 Фінанси підприємств 72 Логістика 36 Людські стосунки 54
Національна економіка (РПС та регіональна економікак) 180 Економіка праці і соціально-трудові відносин 144 Інформаційні системи маркетингу 108 Компьютерна техніка в офісі 108
Політологія 54 Економічний аналіз 108 Інвестування 72 Дизайна та ергономіка 54
Філософія 144 Бухгалтерський облік та аудити 216 Страхування 90 Діловодство 54
Соціологія 72 Господарське законодавство 108 Управлінський облік 72 Основи електродинаміки * 90
Правознавство 72 Менеджмент 144 Маркетингова цінова політика 90 Військова підготовка 684
* — дисципліни обов'язкові для студентів, які проходять військову підготовку

 

Ви тут: Головна Перелік дисциплін для бакалаврів